ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍລາວຮ່ວມພັດທະນາ ຫວຍລາວ ລ່າສຸດ

ປະຈໍາວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2024

ເລກ 5 ໂຕ

ເລກ 4 ໂຕ

ເລກ 3 ໂຕ

220

ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ

20

ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ

48

ກວດສອບຜົນການອອກຫວຍຍ້ອນຫຼັງ

ງວດວັນທີ່ ເລກ 5 ໂຕ ເລກ 3 ໂຕ ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ
20 ພຶດສະພາ 2024 48220 220 20 48
19 ພຶດສະພາ 2024 13196 196 96 13
18 ພຶດສະພາ 2024 42990 990 90 42
17 ພຶດສະພາ 2024 83165 165 65 83
16 ພຶດສະພາ 2024 66231 231 31 66